Errata IPMA-D

Projectmanagement op basis van IPMA-D

 

Per 01-12-2017 zijn door het exameninstituut IPMA Certificering de eindtermen voor het IPMA-D examen aangepast.

In het boek ‘Projectmanagement op basis van IPMA-D’ is er al met de meeste aanpassingen rekening gehouden. Slechts de volgende eindtermen moeten worden toegevoegd.

 

Extra eindterm:

V71 Kostenraming

  • Koppeling CBS met WBS
  • Beheerspunten (control accounts)

 

Toevoeging aan hoofdstuk 21:

Koppeling CBS met WBS

Op basis van een WBS kan een kostendecompositiestructuur (Cost Breakdown Structure (CBS)) worden opgesteld (zie figuur 21.05). Op basis van een CBS kan vervolgens de begroting worden opgesteld.

Figuur 21.05 Van WBS naar CBS

Figuur 21.05 Van WBS naar CBS

Beheerspunten (control accounts) 

Voor het beheersen van de uitvoering worden beheerspunten (control accounts) gedefinieerd. Een beheerspunt is een WBS-element waarop beheersing aangrijpt en waarover gerapporteerd wordt. Beheerspunten vormen de basis voor het beheersen van de kosten en de voortgang van het werk. Een beheerspunt wordt altijd gekoppeld aan (een groep) werkpakketten in de werkdecompositiestructuur die geleverd worden door één specifieke afdeling of leverancier.

 

 Figuur 21.06 Beheerspunten en het opstellen van een budget

 

Figuur 21.06 Beheerspunten en het opstellen van een budget

De beheerspunten zijn het laagste niveau waarop een budget wordt uitgesplitst. Een budgetdecompositie is dan ook vrijwel altijd beperkter dan een kostendecompositie (zie figuur 21.06).

Bert Hedeman

Roel Riepma